technik informatyk / programista

Kwalifikacje technika informatyka od 2015 roku:

(według podstawy programowej)

E.12.: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. E.13.: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. E.14.: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami danych.
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO: PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Przedmioty w kształceniu teoretycznym:

 • Systemy operacyjne
 • Urządzenia Techniki Komputerowej

Przedmioty w kształceniu praktycznym:

 • Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

Przedmioty w kształceniu teoretycznym:

 • Sieci komputerowe

Przedmioty w kształceniu praktycznym:

 • Administracja Sieciowymi Systemami Operacyjnymi
 • Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

Przedmioty w kształceniu teoretycznym:

 • Witryny i Aplikacje Internetowe
 • Systemy baz danych

Przedmioty w kształceniu praktycznym:

 • Programowanie Aplikacji Internetowych
 • Administracja Bazami Danych

Kwalifikacje technika informatyka od 2017 roku:

(według podstawy programowej)

EE.08.: Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci EE.09.: Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO: PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Przedmioty w kształceniu teoretycznym:

 • Systemy operacyjne
 • Lokalne sieci komputerowe
 • Urządzenia techniki komputerowej

Przedmioty w kształceniu praktycznym:

 • Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych
 • Administrowanie systemami operacyjnymi
 • Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych

Przedmioty w kształceniu teoretycznym:

 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Systemy baz danych

Przedmioty w kształceniu praktycznym:

 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Projektowanie i administracja bazami danych

Kwalifikacje technika informatyka od 2019 roku: (4-letnie i 5-letnie technikum):

(według podstawy programowej)

INF 02.: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych INF 03.: Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO: PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
 • INF.02.1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • INF.02.2. Podstawy informatyki
 • INF.02.3. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
 • INF.02.4. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych
 • INF.02.5. Naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • INF.02.6. Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
 • INF.02.7. Eksploatacja urządzeń sieciowych
 • INF.02.8. Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
 • INF.02.9. Język obcy zawodowy
 • INF.02.10. Kompetencje personalne i społeczne
 • INF.02.11. Organizacja pracy małych zespołów
 • INF.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • INF.03.2. Podstawy informatyki
 • INF.03.3. Projektowanie stron internetowych
 • INF.03.4. Projektowanie i administrowanie bazami danych
 • INF.03.5. Programowanie aplikacji internetowych
 • INF.03.6.Język obcy zawodowy
 • INF.03.7.Kompetencje personalne i społeczne
 • INF.03.8. Organizacja pracy małych zespołów

Kwalifikacje technika programisty od 2019 roku: (4-letnie i 5-letnie technikum):

(według podstawy programowej)

INF 03.: Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. INF 04.: Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO: PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
 • INF.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • INF.03.2. Podstawy informatyki
 • INF.03.3. Projektowanie stron internetowych
 • INF.03.4. Projektowanie i administrowanie bazami danych
 • INF.03.5. Programowanie aplikacji internetowych
 • INF.03.6.Język obcy zawodowy
 • INF.03.7.Kompetencje personalne i społeczne
 • INF.03.8. Organizacja pracy małych zespołów
 • INF.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • INF.04.2. Podstawy informatyki
 • INF.04.3. Projektowanie oprogramowania.
 • INF.04.4. Programowanie obiektowe.
 • INF.04.5. Programowanie aplikacji desktopowych.
 • INF.04.6. Programowanie aplikacji mobilnych.
 • INF.04.7. Programowanie aplikacji zaawansowanych webowych.
 • INF.04.8. Testowanie i dokumentowanie aplikacji.
 • INF.04.9.: Język obcy zawodowy.
 • INF.04.10.: Kompetencje personalne i społeczne.
 • INF.04.11.: Organizacja pracy małych zespołów.

 

Dodaj komentarz